Het zijn maar woorden. En soms kies je woorden onhandig. Of is er wellicht geen ander woord wat een beetje kan weergeven wat je bedoeld. Ik snap dat best. En toch ben ik gevallen over de volgende zin op de website van het ministerie van onderwijs: ‘…omdat dit het opbrengstgericht werken bevordert. Door systematisch vooraf doelen te stellen en tussentijds het kennisniveau van leerlingen te meten, kan een zo hoog mogelijke opbrengst per leerling worden gerealiseerd.’ 
 
Kort samengevat: scholen gaan inzetten op een zo hoog mogelijke leerprestatie, per leerling. Niet de mogelijkheden van een kind als individu staan centraal maar de opbrengst die een kind als melkkoe voor de kennis-teelt voor de school zal opleveren. 
 
De opbrengst van een kind wordt dan gemeten ten opzichte van medeleerlingen, maar ook in vergelijking met leerlingen van andere scholen en zelfs de scholen onderling!
Bij de voorbereiding van de toetsen die in 2013 gehouden gaan worden zal niet de ontwikkeling van een kind centraal staan, maar de (kennis-)quota die scholen zich vooraf hebben gesteld.
 
Voor mijn ogen doemt het beeld op van mega-schoolstallen, waarbij ieder kind dat niet voldoet aan de verwachtingen onmiddellijk naar de slachtbank wordt geleid. 

Onze kinderen als melkkoeien van de kennisindustrie! 


Marina van der Wal is moeder van twee (schoolgaande) zoons en co-auteur van Het Enige Echte Eerlijke Puberopvoedboek.

www.marinavanderwal.nl

 
 
 
4/3gGEqwnu6C46hQ6ugHk48BzvGKsnvjAQslNiWOjnfB6_xTJvHE9_BLQ