Als je een strijd te strijden hebt, moet je groot inzetten. Dat gold indertijd ook voor de Grote Emancipatiestrijd. Pas sinds 1919 mogen wij vrouwen gelijk met de mannen oplopen naar de stembus én stemmen. De tijden dat vrouwen zonder toestemming van echtgenoot of vader een huis konden kopen ligt ver achter ons. De strijd is misschien nog niet gestreden, maar wij vrouwen zijn wel flink op weg. In ieder geval in het onderwijs: 68% van de leerkrachten zijn vrouw wat automatisch betekent dat mannen met 32% het onderspit delven.

Maar is dit winst voor de ontwikkeling van jongens? Steve Biddulph heeft een boek geschreven om duidelijk te maken dat meisjes en jongens écht anders zijn en diezelfde jongens écht mannen nodig hebben voor een evenwichtige ontwikkeling. Het sleutelwoord is testosteron; die speelt een nogal grote rol in het mannen leven: rond het elfde jaar is het testosterongehalte 800% meer dan in de peutertijd. Soms vlucht een deel van dit hormoon in oestrogeen, vandaar dat sommige jongens tijdelijke borsten hebben.

Gierende hormonen. Ze zoeken een uitweg: vandaar het stoeigedrag, het grenzen zoeken, soms gewenst, soms ongewenst. Steve B. zegt dat meer mannen in de omgeving van jongens het antwoord is.

4/3gGEqwnu6C46hQ6ugHk48BzvGKsnvjAQslNiWOjnfB6_xTJvHE9_BLQ