Met stijgende verbazing las ik in dagblad de G&E over het gebakkelei over relatietherapie als preventie van scheidingsleed in het belang van het kind. Er wordt zelfs gesuggereerd dat de vergoede relatietherapie scheiding voorkomt. De praktijk onderbouwt dat echter nauwelijks. De meeste partners die in de praktijk komen voor relatietherapie, doen dat te laat en meestal op instigatie van slechts een van de twee partners. De ander komt vaak om uiteenlopende redenen mee, maar is regelmatig niet oprecht gemotiveerd. Is de relatietherapie niet vaak een (eerste) stap in het proces naar een scheiding, Mosterd na de maaltijd en op deze manier de verkeerde aanpak voor het probleem. Dit helder krijgen vraagt in veel gevallen niet om een therapeut maar om een zeer kritische luisteraar die gedragswetenschappen combineert met kennis over  en ervaring met conflicten.  Voor deze groep partners is er een netwerk van mediators om ze daarbij te helpen en indien het tot scheiding moet komen is er ook een scheidingsvorm die ontworpen is voor scheidende mensen met kinderen, de collaborative divorce ook wel de overlegscheiding genoemd. Binnen deze vorm van scheiden blijven de partners gedurende het proces onder begeleiding in overleg over hoe ze samen de ouderschapsperiode na de scheiding zullen invullen en vormgeven. Ze leggen dit ook vast in een ouderschapsplan. Dit blijkt in de praktijk adequate preventie van nahuwelijks kinderleed, mits het zich beperkt tot toetsbare zaken.

Echte preventie van kinderleed door relatiestress moet veel eerder starten en wel voordat de kinderen er überhaupt zijn. Ondersteun  mensen in de opvoeding bij het leren hoe je respectvol met elkaar omgaat.  Op scholen kun je kinderen ook leren hoe je op een goede manier met elkaar communiceert, hoe je goed kunt leren luisteren en hoe je conflicten op een werkzame manier tot een goed einde brengt.  Zo geef je partnerrelaties een sterkere start. Daar moet geïnvesteerd worden in preventie van kinderleed. Laten we van die relationele zaken in godsnaam geen zorg maken. Dat vloekt met preventie. In het belang van het kind.

4/3gGEqwnu6C46hQ6ugHk48BzvGKsnvjAQslNiWOjnfB6_xTJvHE9_BLQ