Op woensdagavond 20 februari heb ik mij oprecht verbaasd. Het NRC verhaalt over plaatselijke managers die voor hun supermarkt een goed en (bijna) sluitend systeem vragen om jongeren die nog geen alcohol mogen kopen, hier ook geen gelegenheid toe te geven. Terecht, lijkt mij. De risico’s voor een ondernemer zijn groot: drie keer zo’n onverlaat in je winkel (en gesnapt worden) en je kunt je bier- en wijnafdeling voor een periode sluiten. Daar komt bij dat er inmiddels een maatschappelijk draagvlak is om strakker en strenger om te gaan met alcohol. Zeker als het om jongeren gaat. Een supermarktmanager staat midden in de samenleving en zal deze ontwikkelingen niet alleen in de media volgen maar ook door direct contact met klanten. En geloof me: klanten praten over de alcohol-ervaringen van hun kroost. Zéker als ze bij misbruik de zwarte piet kunnen doorspelen naar de partijen die – naar de mening van veel ouders – meer invloed op hun kinderen hebben dan zij zelf. En laten de supermarkten nu regelmatig genoemd worden, als het om ‘gelegenheid geven tot…’ gaat!

Maar, de dames en heren op de hoofdkantoren denken dat ‘ageviewers*’ klantONvriendelijk zijn.

Het lijkt mij feest, als een cassiere mij om een legitimatie gaat vragen als ik een fles wijn wil afrekenen. Met 48 jaar het bewijs moeten leveren dat je de leeftijdsnorm ruimschoots gepasseerd bent is toch minimaal strelend en een korte – dat snap ik ook nog wel – ego-boost. Hoe bedoeld u klantonvriendelijk, mevrouw de woordvoerster van Albert Heijn?

Sterker nog: als ik bij onze – inmiddels flink geautomatiseerde – supermarkt wil afrekenen zorgt de informatie op de scanner er voor dat bij aanschaf van alcoholische dranken een rode (!!) lamp gaat knipperen en ik gecontroleerd dien te worden door een medewerker. Deze zelfde lamp gaat knipperen als ik aan de beurt ben om voor een ‘eerlijkheidscontrole’ de inhoud van mijn tas met aangeschafte boodschappen te laten zien. Genant? Ja, de eerste keer. En misschien ook een tweede maal. Maar een klant is niet gek en snapt dit prima.

Ouders, de klanten, blijken massaal (80%) voorstander te zijn voor de nieuwe leeftijdsnorm als het gaat om de aanschaf van alcohol, supermarkten lopen grote economische risico’s als 18-minners toch alcohol blijken aan te schaffen in een winkel en plaatselijke ondernemers willen hier graag aktie op ondernemen. En de  grootgrutters in een hoofdkantoor, mieren over prioriteiten!

Ik denk toch dat men de marketinghoofdjes te diep in het zand steekt onder het mom ‘niet klantvriendelijk’ en meen hieruit op te maken dat een landelijke discussie, nieuwe wetgeving, het belang van duizenden huidige en toekomstige klanten én het welvaren van plaatselijke ondernemers  dus geen prioriteit heeft!

 

* met ageviewers worden klanten gescand op leeftijd. Mag je, op basis van leeftijd, alcohol kopen, dan opent de kassa zich en kan de cassiere met je afrekenen. Indien niet, blijft de kassa gesloten.

4/3gGEqwnu6C46hQ6ugHk48BzvGKsnvjAQslNiWOjnfB6_xTJvHE9_BLQ