We willen zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. We leggen graag uit hoe we dit doen.

Wat we beloven in het kort

We geven jouw adresgegevens niet door

Alle gegevens die je bij ons achterlaat blijven bij ons; we geven deze gegevens niet door aan anderen.

We kunnen je niet persoonlijk volgen

Door het gebruik van cookies kunnen we jouw klikgedrag op de website volgen. Anoniem. Door dit klikgedrag zien we welke informatie wel en welke niet zo relevant is voor bezoekers. Dank je wel alvast voor het helpen!

Als je wilt weten wat wij van jou weten

Onderaan iedere mail staan de gegevens die bij ons bekend zijn. Niets meer en niets minder. 

Als je er geen zin meer in hebt

Heb je geen zin meer in het ontvangen van e-mail? Dan kun je je altijd afmelden. De link voor het afmelden staat onderaan de e-mail die je ontvangt. Je klikt ‘uitschrijven’ aan, en huppekee: geregeld!

Online Gesprekken

Online gesprekken worden alleen opgenomen als jij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Je kunt ze downloaden want wij vernietigen deze beelden na 14 dagen. 

Privacy

Inleiding

De Academie voor Gezin & Relatie representeert Marina van der Wal, Gideon de Haan, De OpvoedChallenge, DopApril en De Vuurplaats.

Deze privacyverklaring geldt voor de websites marinavanderwal.nl,  academievoorgezinenrelatie.nl, gideondehaan.nl, deopvoedchallenge.nl dopapril.nl en devuurplaats.com

De Academie voor Gezin & Relatie (hierna afgekort met de AGR) streeft er naar dat persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. De AGR houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Marina van der Wal, Markpad 3, 1784 GS Den Helder.

Verwerking van persoonsgegevens

De AGR legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer je deelneemt aan een lezing, training of congres, een abonnement neemt op de nieuwsbrief, je interesse aangeeft of op een andere wijze jouw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact hebt met de AGR. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, transactiegegevens, socio-demografische kenmerken, functiegegevens en/of opgegeven interesses. De AGR gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten vande AGR op de hoogte te houden. Jouw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Jouw e-mailadres

Indien je je e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld om de blogs te ontvangen of je in te schrijven voor een lezing/theatershow, dan kan dit adres gebruikt worden om je als geïnteresseerde te informeren over voor jou relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van de AGR. Als je hier geen prijs meer op stelt kun je je op ieder moment afmelden.

Afmelden

Indien je geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per e-mail) kun je je te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mail. Indien dit niet mogelijk is, kun je dit ook schriftelijk doen: Academie voor Gezin en Relatie, t.a.v. Marina van der Wal, Markpad 3, 1784 GS Den Helder.

Inzage en correctie van jouw gegevens

Je kunt per mail of per post de AGR verzoeken om inzage in je gegevens. Als de informatie onjuist is kun je deze aanpassen. In alle e-mail die je van ons ontvangt staat aan de onderzijde het overzicht van de bij ons bekende informatie.

Klikgedrag en IP-adres

Op de (pagina’s van de) website van de AGR worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de AGR haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt de AGR ook gebruik van het IP-adres van jouw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan jouw computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. Deze gegevens worden maximaal 14 maanden bewaard en daarna definitief verwijderd.

Gebruik van Cookies door de AGR

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op jouw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op je computer op te slaan. De AGR maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond haar producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van de AGR.

Hoe kun je cookies weigeren?

Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.

De AGR en andere websites

Op de (pagina’s van de) website van de AGR tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. De AGR kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Wijzigingen

De AGR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement voor het privacy beleid van de AGR.

Voor meer informatie over cookies, de wet en hoe je deze aan- en uit kunt zetten verwijzen we je naar the About Cookies website

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

30 vragen voor een beter contact met je puber

Doe mee met de VragenChallenge!

 

 
'Heel erg bedankt voor de VragenChallenge!
 
Ik vond de vragen heel mooi en praktisch toepasbaar.'
 
Cindy, moeder van 3 pubers

 

Yes! Gelukt! Vanaf de eerstvolgende maandag krijg je van ons iedere werkdag een vraag in je mailbox!

4/3gGEqwnu6C46hQ6ugHk48BzvGKsnvjAQslNiWOjnfB6_xTJvHE9_BLQ