Voor Professionals

Kinderen Centraal

Toekomst perspectief voor kinderen

Een goed en effectief ouderschapsplan is altijd gebaseerd op een contextuele basis die ruimte geeft voor en zicht geeft op de achtergrond van ouders, de wijze waarop zij willen opvoeden en het toekomstperspectief dat zij hun kinderen willen bieden.

Het op deze wijze benaderen en begeleiden van ouders gaat verder dan de systemische aanpak en biedt ouders de mogelijkheid om als partners in ouderschap te groeien en zich in gezamenlijkheid zodanig ook verder te kunnen ontwikkelen.

 

Kinderen centraal

Het kinderen centraal kunnen stellen kan alleen vorm krijgen als ouders daadwerkelijk zicht hebben op de eigen opvoedvisie, de gedeelde waarden en het toekomstperspectief dat zij afzonderlijk en als opvoed-partners willen doorgeven aan hun kinderen. Deze cursus voor professionals is gebaseerd op de e-cursus ‘Onze Kinderen Centraal’ en wordt door ouders – samenwonend of als opvoed-partners – gezien als een werkzame en praktische blauwdruk voor het opvoeden & opgroeien van hun kinderen.

Daarom is de contextuele werkwijze van groot belang voor een duurzaam, evenwichtig ouderschap en een veilig opvoedklimaat voor kinderen.

Module 1

Ik als partner.

De drijfveren van de ouders als individu

Module 2

Wij als ouders.

De footprint die je als ouders in het leven van je kinderen wilt achterlaten

Module 3

Onze Kinderen.

De wensen en behoeften van kinderen in kaart gebracht.

Meer info

De verkorte training geeft professionals meer inzicht in de 3 stappen die ouders tijdens het maken van een goed en duurzaam ouderschapsplan dienen te doorlopen. 

Deze training is door haar interactieve karakter geschikt voor intervisie- & bij- en nascholingsbijeenkomsten.

De uitgebreide cursus geeft professionals de mogelijkheid om ouders die de e-cursus volgen te begeleiden. Deelnemende ouders krijgen – via jou – korting op de e-cursus.

Deelnemers, duur en accreditatie

Deelnemers:

  • professionals in het onderwijs
  • (jeugd-)zorg- & welzijn
  • mediators & familierechtadvocaten

Duur van deze cursus:

verkorte cursus: één dagdeel

uitgebreide cursus: 4 dagdelen

Docenten:

Gideon de Haan MHD

Marina van der Wal

Jurist familierecht (bij de uitgebreide cursus)

 VFAS geeft 3 punten voor de verkorte (vaardigheids-)training

Alle trainingen & workshops

Voor iedereen die werkt met pubers, gezinnen of samengestelde gezinnen hebben we trainingen op maat, met ruimte voor het delen van eigen ervaringen.

y

Chronisch Puberaal

is specifiek ontwikkeld voor zorgverleners (artsen, verpleegkundigen) met als rode draad de therapietrouw van pubers en de omgang met ouders. 

Puberaal Ongemotiveerd

is ontwikkeld voor professionals die effectief willen communiceren met pubers. Twee modules over de ontwikkeling van pubers en de wijze van effectieve communicatie. 

Professioneel Puberaal

in deze bij- en nascholingsmodules gaan we in op de verschillende facetten van de puberteit; we kijken naar gewenst en ongewenst gedrag en je krijgt praktische informatie die je over kunt dragen aan ouders. 

Kinderen Centraal

is een module die volledig gericht is op het ouderschapsplan die ouders in scheiding moeten samenstellen. De methodiek ondersteunt een plan gericht op de toekomst en communicatie en een evenwichtig, gedeeld ouderschap.

Stel je vragen

Ons adres: Markpad 3, 1784 GS Den Helder 

Telefoonnummer: (31) 06 250 052 23

Email: secretariaatvoor@marinavanderwal.nl

marina van der wal vragen challenge

Doe mee met de VragenChallenge!

 

 
'Heel erg bedankt voor de VragenChallenge!
 
Ik vond de vragen heel mooi en praktisch toepasbaar.'
 
Cindy, moeder van 3 pubers

 

Yes! Gelukt! Vanaf de eerstvolgende maandag krijg je van ons iedere werkdag een vraag in je mailbox!

4/3gGEqwnu6C46hQ6ugHk48BzvGKsnvjAQslNiWOjnfB6_xTJvHE9_BLQ